Areas in Merthyr Tydfil

All of Merthyr Tydfil

Abercanaid
Aberfan
Bedlinog
Cefn-coed-y-cymmer
Clwydyfagwyr
Craig Berthlwyd
Cwmfelin
Dowlais
Dowlais Top
Edwardsville
Ffos-y-frأ¢n
Galon Uchaf
Gellideg
Gurnos
Heolgerrig
Llwyn-on Village
Melin Caiach
Merthyr Tydfil
Merthyr Vale Ynysowen
Mount Pleasant
Pant
Pen-y-Darren
Pentrebach
Pentwyn Berthlwyd
Pontsticill
Quakers Yard
Taff Merthyr Garden Village
Trefechan
Treharris
Trelewis
Troedyrhiw
Twynyrodyn
Vaynor